Teameffectiviteit

LeeuwentroepDeze training versterkt uw team in de onderlinge communicatie en verhoogt de gezamenlijke effectiviteit.

Wanneer uw team onderweg hobbels ontmoet en het resultaat daaronder leidt, kan het noodzakelijk zijn om de onderstroom in de samenwerking op tafel te krijgen en te bespreken.

Als externe facilitator leid ik hierbij het proces en de tijd in goede banen, zodat u en uw team zich kunnen richten op de inhoud en de onderlinge verbinding.