Presenteren

In deze training, die zowel in groepsverband als individueel kan worden uitgevoerd, draait het om de voorbereiding en het houden van presentaties. We gaan hierbij in op o.a. de sterke kanten en valkuilen van de eigen presentatiestijl, stem en houding, het structureren van een presentatie, interactie met het publiek en het omgaan met spanning. Daarnaast is een mooie bijvangst dat u het presenteren steeds leuker gaat vinden!