Teameffectiviteit

LeeuwentroepOok een team wat goed samenwerkt kan beter worden. Door stil te staan bij wat goed gaat en hoe dat reproduceerbaar is, bijvoorbeeld. Of door elkaars (on)handigheden nog beter te kennen en begrijpen.

Soms verliezen teams hun effectiviteit door onduidelijke verwachtingen of onuitgesproken persoonlijke irritaties. Kleine incidenten kunnen leiden tot grote wrijving. Zeker wanneer het resultaat daaronder leidt, wordt het noodzakelijk om de onderstroom in de samenwerking op tafel te krijgen en te bespreken.

Invulling van een teamprogramma is afhankelijk van de situatie waarin uw team zich bevindt. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de behoefte van uw team en de programma-invulling die daar goed bij aansluit.